Ne!obyčejné

   příběhy

ROČNÍ PROJEKT 8 FOTOGRAFŮ

O NE-OBYČEJNÝCH LIDECH

Roční projekt skupiny fotografů o NE-OBYČEJNÝCH LIDECH. Cílem společného projektu bylo najít hledáčkem kamery konkrétní hrdiny a vytvořit s nimi vizuálně silnou sérii portrétů v přirozeném prostředí. Důraz je kladen na autenticitu, příběh, vizuální čistotu a dějovou linku celého souboru. V hledáčku mohl zůstat jeden člověk, skupina lidí, kterou pojí společné zájmy nebo cíle, stejně jako určitá sociální vrstva.

Původní nápad vzešel z brněnské instituce Photogenia a probíhal pod patronací foto-grafa Antonína Kratochvíla. Vzhledem ke společenské situaci způsobené koronavirem se původní plánovaná výstava neuskutečnila a je v jednání, zda a za jakých podmínek se uskuteční. Protože naší skupině, jež se z původních 22 účastníků stmelila, přišlo líto, že by roční práce, která pro všechny byla velmi zajímavá a obohacující, mohla přijít vniveč, hledáme vlastními silami prostory, kde bychom mohli naše práce vystavit.

 Fotografové

AU_FG_Texture-1_edited.jpg
Pouto

Na výstavě nám představí svůj cyklus "POUTO - Krumlov". Jiří zachycuje rodáky z malebného jihočeského města

Český Krumlov.

AU_FG_Texture-1_edited.jpg
Agora

Jako hrdiny svého cyklu vybral lidi, kteří pracují v zákulisí jejich firemní jídelny „Agora“.

AU_FG_Texture-1_edited.jpg
Karel

Souborem připomíná Zdeňkův životní příběh, který se díky krásné náhodě stal příběhem vel-mi osobním.

AU_FG_Texture-1_edited.jpg

Johana Kratochvílová

Rodinné dialogy

Cyklus věnuje svému tátovi, člověku, který ji celý život nepřestává překvapovat.

 
 
AU_FG_Texture-1_edited.jpg
Olga

Fotografka z Plzně. Prezentuje svůj projekt "Olga". Cyklus vzdává hold všem pracovníkům v sociální oblasti.

AU_FG_Texture-1_edited.jpg
Za hranicí

Cílem projektu je fotografování osob, které v období 1946–1989 emigrovaly z tehdejšího ČSR do Rakouska.

AU_FG_Texture-1_edited.jpg
Kuk

Cyklus "Kuk". Skrz fotografický projekt se snaží blíže poznat lidi, které má okolo sebe.

AU_FG_Texture-1_edited.jpg
....!

Prostřednictvím fotografií zachycuje svět takový, jaký je. S respektem a hlubokou úctou.

Série nese název ". . . !"