JANA

       MAŠTEROVÁ

FOTOGRAFKA TĚLEM I DUŠÍ, ZAMĚŘUJE SE PŘEDEVŠÍM NA SOCIÁLNÍ DOKUMENT, ALE I KRAJINY A ANALOGOVOU FOTOGRAFII

          Hledám, sbírám a lepím sám sebe kousek po kousku ze střepů, které byly mou součástí. Spousta z nich už nikam nepasuje. Mám spoustu otázek bez odpovědí. Víc pokory. Otevřenější mysl. A mnohem větší nejistotu. Vím ale také, že se poprvé ve svém životě dotýkám něčeho, co snad jednou v budoucnu budu moci pojmenovat jako „já“.

Petr Nutil, publicista, Psychologie.cz

 

O projektu: 

"Příběh o naději"

V souboru fotografií představuji příběh imaginární pacientky, klientky uzavřeného oddělení psychiatrické nemocnice. 

Příběh je o víře, že bude lépe, o naději v uzdravení a návratu do života.

5e5a3def-c95f-4039-9c05-42780b9471a8.jpg
e3d6a51d-e942-4d76-aec7-bf6c6b458301.jpg
d9847b89-6c3b-40c6-91c1-98d8bedb73e9.jpg

Soubor vznikl v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, s laskavým svolením ředitele ústavu, pana primáře MUDr. Petra Možného a za vstřícné podpory staniční sestry odd. 5A, Bc. Petry Šiškové.